Od 1.2.2015 do ekonomickej farskej rady Farnosti Trenčianska Telá sú menovaní títo členovia:

 

Pavol Boleček 2.8.1974 A.Bernoláka 1015/2, 91401 Tr.Teplá
Mária Bukovčáková 18.11.1962 Hasičská 415/14, 91401 Tr.Teplá
Bc. Dominik Gallo 21.1.1992 Partizánska 722/23, 91401 Tr.Teplá
Ing. Ján Holec 22.3.1976 M.R.Štefánika 356/32, 91401 Tr.Teplá
Ing. Vladimír Sedlák 22.10.1961 Mayerova 404/28, 91401 Tr.Teplá