18.nedeľa „cez rok“ – 2.8.2020.

 

  1. Dnes po sv. omšiach je prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

  1. Dnes litánia v Teplej nebudú.

 

  1. Dnes za obvyklých podmienok môžeme získať vo farských kostoloch, v bazilikách minor, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Verím v Boha.

 

  1. V liturgickom týždni si pripomenieme

Ut: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

St: výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

Št: sviatok Premenenia Pána

Pi: sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov

     sv. Kajetána, kňaza

So: sv. Dominika, kňaza

 

  1. Úmysly sv. omší v tomto týždni:

Po:  18.00       - poďakovanie za 50 rokov manželstva

Ut:  17.00 D    -

      18.00        - † rodičia a starí rodičia

St:    6.30        - za ružu

Št:  18.00        -

Pi:  18.00        -

So:   6.30        -

Ne:   7.30        -

        9.00 D     - † Katarína

      10.30         - za farníkov

 

  1. V tomto týždni je prvý piatok augustový. Spovedať budeme:

v Dobrej:         v utorok od 16.00 (o 17.00 bude sv. omša)

v Teplej:          vo štvrtok a piatok od 17.00

 

  1. Starých a chorých v tomto týždni prídem vyspovedať až v stredu! Prosím, keby ste im to oznámili.

 

  1. Upratovanie kostola budú mať ulice: M.Rázusa, Braneckého, Školská a Železničná.