Sviatok Krstu Krista Pána – 12.1.2020.

 

                     

  1. Dnes litánia v Teplej nebudú. Dnes posvätím domy na uliciach: Príles, Podhradište, Cukrovarská, Mayerova, Vážska a P.O.Hviezdoslava (začnem o 13,30)

 

  1. Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Prestanú sa spievať vianočné piesne. Betlehem sa odloží. Stromčeky ako ozdoba môžu ostať do 2.februára (Hromnice).

 

  1. V liturgickom týždni si pripomenieme:

Po: sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

Pi: sv. Antona, opáta

 

  1. Od soboty 18.januára až do soboty 25.januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme aj my zvlášť v tomto týždni v našich modlitbách a obetiach na ten úmysel Pána Ježiša vyslovený vo Veľkňazskej modlitbe pri Poslednej večeri: „Aby všetci jedno boli“.

 

  1. Úmysly sv. omší v tomto týždni:

Po: 18.00        - † Róbert, Martin a Jozef

Ut: 17.00 D     - za Božie požehnanie rodiny Prikrylovej

     18.00         - † Adela

St:   6.30         - poďakovanie za 80 rokov života

Št: 18.00         - poďakovanie za 70 rokov života Anny

Pi: 18.00         - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Gallovú

So:  6.30         - † rodičov Budajových

Ne:  7.30         - † Mariana, Eva a rodičia

       9.00 D      - † Vladimír a Anna

     10.30          - za farníkov

 

  1. Upratovanie kostola budú mať ulice: Hrádky, Ľ. Štúra, Športovcov, Vážska a Cukrovarská.

 

  1. V piatok o 17.00 hod. v pastoračnom centre bude stretnutie a nácvik spevu detí. Všetky deti pozývame.