Vysluhovanie sviatosti krstu v roku 2020:

 

12.január, 16.február, 22.marec, 26.apríl, 31.máj, 5.júl, 2.august, 30.august, 27.september, 18.október, 15.november, 13.december

 

Vysluhuje sa spravidla v nedeľu pri sv. omši o 10.30.

Treba aby jeden z rodičov aspoň 5-6 dni vopred prišiel krst nahlásiť na farský úrad. Treba priniesť rodný list dieťaťa.

Ak rodičia nie sú cirkevne sobášení, tak treba aby došli obidvaja rodičia.