Pastoracia - Sviatosti Ježiš Kristus nám udeľuje Boží život skrze sedem sviatostí, ktoré ustanovil a zveril svojej Cirkvi:

(kliknutím na jednotlivú sviatosť dozvieš sa viac)

Týkajú sa všetkých etáp a dôležitých chvíľ života kresťana. Dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. Sú to viditeľné znaky milosti, ktoré udeľujú milosť tým, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami. Mocou spasiteľného diela vykonaného raz navždy Kristom, pôsobia samotným vysluhovaním v tých, ktorí nekladú prekážku: „Ex opere operato iis qui non ponunt obicem“. Sú účinné, pretože v nich pôsobí sám Kristus, on krstí,... Sviatosti máme nielen platne a dovolene vysluhovať a prijímať, ale slúžiť aj iným, aby ich s úžitkom prijímali. Sviatosti nás posväcujú, budujú Kristovo telo, vzdávajú Bohu kult, napomáhajú vzrast lásky, poučujú. Vieru predpokladajú, živia, posilňujú a vyjadrujú.